Verksamhetspolicy

Stort och Tungt – Komplext och Precist.

Det är våra ledord som vi arbetar efter för att möta våra kunders krav och önskemål.
Vårt namn ska i branschen förknippas med hög kvalitet och flexibilitet vilket gör oss till det självklara valet då kunden behöver komplexa delar som inte är serietillverkade. För oss är det en självklarhet att alltid arbeta med kundtillfredställelse, det är kunden själv som ger oss underlag till vad som ska skapas och i samråd med kunden ser vi till att detta blir möjligt.
Vi strävar efter att i varje steg av vår verksamhet vara miljömedvetna och använder lagar, förordningar och kundkrav som minimikrav i vårt arbete. Vi ska bidra till att minska klimatpåverkan och öka chanserna för frisk luft till vårt samhälle genom diverse aktiviteter inom vår verksamhet. Vi ska även arbeta för en giftfri miljö genom aktiviteter där vi har möjlighet att välja miljövänliga alternativ.
Vårt mål under 2017 var att certifiera oss. Under våren och försommaren nådde vi vårt mål och blev certifierade i ISO9001 och ISO 14001.
Certifieringen innebär för oss, ett avstamp och start för fortsatt arbete med kvalitet och miljö så arbetet drivs framåt mot ständig förbättring. Vi strävar efter att öka nya kunder under de närmsta 5 åren med 20% för att växa oss starkare och stabilare på marknaden.
Arbetet med ledningssystemet oavsett gällande kvalitetsmiljö, arbetsmiljö eller svetsning kommuniceras detta regelbundet internt med vår personal för att öka deras medvetenhet och kunskap och få samtliga i personalen delaktiga i arbetet med strävan att ständigt förbättras. Utan personalens engagemang så når vi inte dit vi vill.
Som information till blivande kunder, befintliga kunder, leverantörer och allmänhet kommuniceras policyer via vår hemsida, men även muntligt/skriftligt med befintliga kunder och leverantörer.

Kontakt

Västerås Svets o Maskinbearbetning

Stort o tungt komplext o precist

Öppet

Må-To: 7:00 - 16:00
Fr:7:00 - 14:00
Lö-Sö: Stängt

Adress

Ändestavägen 1
725 98 Västerås

© 2020 Västerås Svets & Maskinbearbetning | All rights reserved